banner

Logo

NADAČNÍ FOND NEJDŘÍV DOMA

Navazuje na soukromý projekt Vojtěcha Sedláčka NEJDŘÍV DOMA (dobíhající účet pro splácení původních půjček zde).
Pro Media.

Účinný způsob, jak pomoci k sociálně udržitelnému bydlení.

Sociálních bytů je nedostatek.
S pomáhající organizací se rodině, nebo osobě bez domova podaří najít nájemní bydlení. Má peníze na nájem, ale už ne například na složení kauce, na kterou nelze použít příspěvek na bydlení. Proto je zde:

DĚDOVA PŮJČKA

stojí na vzájemné dobré víře mezi pomáhající organizací, osobou v nouzi a Nadačním fondem Nejdřív doma. To znamená, že je:
* bezúročná
* bez poplatků
* bez hrozby exekuce.

DĚDOVA PŮJČKA = ŠTAFETA DOBRÉ VŮLE.
Projekt není zatížen žádnými náklady, ani režijními. Fond je udržován dobrovolnými příspěvky a zaplacenými splátkami. Veškeré prostředky jsou určeny pouze na poskytování dalších půjček.

JAK DĚDOVA PŮJČKA FUNGUJE:
1. Doporučující organizace spolupracuje s osobou, která má předpoklady si nájemní bydlení udržet a ví o konkrétním pronajímateli bytu, který nájemní smlouvu podepsal, nebo je připraven jí podepsat.
2. Pokud je na transparentním účtu Fio ZDE dostatek peněz, vyzveme doporučující organizaci, aby zaslala údaje ke smlouvě ZDE.
3. Na základě poskytnutých údajů připravíme smlouvu a tu pošleme doporučující organizaci.
4. Doporučující organizace nechá smlouvu podepsat a pošle zpět.
5. Pak peníze na příslušný účet poukážeme.
6. Osoba (vypůjčitel) splácí na uvedený účet v dohodnutých splátkách (příkazem, poštovní poukázkou apod.), kvůli identifikaci vždy uvede příslušný variabilní symbol.
7. Doporučující organizace sleduje ve statistice ZDE platební morálku osob, které doporučila a pokud vidí výpadky ve splátkách, pokusí se o nápravu.
8. Veškerá korespondence probíha e-mailem.


POMOHLI JSME S BYDLENÍM JIŽ 326 RODINÁM. Statistika ZDE

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Proč nepůjčí na výdaje spojené s bydlením banka?
* Protože osoba v nouzi nemá čím ručit.

Co se stane se složenou kaucí?
* Připadne osobě, která si vypůjčila, protože jejím jménem byla složená.

Proč transparentní účet?
* Protože každý výdaj i příjem lze snadno ověřit.

Proč by vůbec někdo měl na tento účel přispívat?
* Je to nejrychlejší pomoc.

PŘISPĚJTE PROSÍM

transparentní účet Fio: 2002302730 / 2010 ZDE var. symb. 1111

e-mail
tel. 608 971 236
---
Výroční zpráva 2023 ZDE
---
Nadační fond Nejdřív doma, IČO 17436125
zaps. 19.8.2022, spis. zn. N 2177/MSPH
Dobrovského 173, 252 63 Roztoky
Datová schránka: pr2a3ks
---
Správní rada: Vojtěch Sedláček, předseda
členové: Marie Dvořáková, Radek Šlancar
---
Dozorčíí rada: Ing. Roma Češka, předseda
členové: DiS Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., Mgr. Jiří Švejnoha
---
Aktualizováno k 30.6.2024